Your browser does not support JavaScript!

Διαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία


Η συστεμική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ αντιλαμβάνεται το Περιβάλλον ως βασική παράμετρο για την διασφάλιση της βιωσιμότητας των εκπονούμενων επενδυτικών σχεδίων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο Περιβαλλοντικών αντικειμένων σχετικών με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία για την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
 • Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.Ε.).
 • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).
 • Αξιολόγηση Κοινωνικών Επιπτώσεων.
 • Due diligence.
 • Εκπόνηση γεωλογικών μελετών.
 • Εκπόνηση δασολογικών μελετών
 • Διαχείριση υδατικών πόρων.
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΑΜΒΙΟ καταρτίζει επίσης ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες αφορούν χωροταξικά θέματα, διαχείριση και προστασία αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Με στόχο την υποστήριξη των παραπάνω αντικειμένων παρέχονται υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Χωροταξικές μελέτες.
 • Διαχείριση και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων.
 • Σχεδιασμός αστικού και περιαστικού πρασίνου.
 • Σχεδιασμός οικοτουριστικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.